• 021 66313156

    با ما در تــــماس باشیـــد

فولاد فيدار

میلگردهای مورد نیاز برای ساخت ساختمان های چند طبقه

میلگردهای مورد نیاز برای ساخت ساختمان های چند طبقه

از آنجایی که امروزه در ساخت بیشتر ساختمان ها از میلگرد استفاده میشود، محاسبه میلگرد مورد نیاز در ساختمان برای محاسبه هزینه نهایی پروژه اهمیت زیادی دارد. هزینه ساخت ساختمان ها بر اساس قیمت میلگرد و تعداد آماتورهای مورد نیاز برای ساخت یک ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل در این نوشته تصمبم گرفتیم نحوه محاسبه وزن میلگرد مورد نیاز برای ساخت ساختمان های یک، دو و سه طبقه را اختصارا بررسی کنیم، در ادامه این نوشته با ما همراه باشید. 

برای اینکه بتوانیم هزینه مورد نیاز برای ساخت ساختمان ها را محاسبه کنیم، در ابتدا باید با انواع اسکلتهای ساختمان آشنا شویم، زیرا میزان آماتورهای مورد نیاز برای ساخت ساختمان های با اسکلتهای مختلف با هم متفاوت است. به طور کلی دو نوع اسکلت بتنی و فلزی در ساخت ساختمان به کار میرود.

 

انواع اسکلت ساختمان

اسکلت بتنی: سازه های بتنی از معمول ترین سازه هایی هستند که در ساختمان سازی مدرن استفاده میشوند، و از آنها میتوان در سازه های با بارهای سنگین و چند طبقه استفاده کرد. معمولا مقدار میلگرد مورد نیاز در هر متر مکعب ستون بتنی 35 تا 45 کیلوگرم است. 

اسکلت فلزی:  ساختمان های با اسکلت فلزی به جای ستون های بتنی از ستون های فولادی مانند تیرآهن و پروفیل استفاده میکنند. و در این نوشته مورد بحث ما نیستند. 

 

محاسبه میلگرد مورد نیاز در ستون

میزان آماتورهای مورد نیاز در ساختمان ها معمولا بر اساس ستون و سقف محاسبه میشود. اگر اسکلت ساختمان را از نوع بتنی در و دارای سقف دال دو طرفه در نظر بگیرید معمولا در هر ستون 60 تا 85 کیلوگرم آماتور لازم است. برای اطلاع از نحوه آماتور بندی میتوانید مقاله آموزش آماتور بندی را مطالعه نمایید.

 

محاسبه آماتور مورد نیاز در سقف

میزان آماتور مورد نیاز برای سقف های دارای تیرچه بتنی و سقف های دال دو پوش متفاوت هستند، در سقف های دال بتنی توپر 10 تا 16 کیلوگرم میلگرد برای هر مترمربع لازم است و برای تیرچه ها 5 تا 7 کیلوگرم در هر متر مربع. به همین دلیل قیمت ساخت سقف های تیرچه بتنی از دال دو پوش ارزان تر است.

 

میزان مقاطع مورد نیاز در فونداسیون

برای اینکه بتوانیم کل مقاطع مورد نیاز در ساختمان ها را محاسبه کنید باید مقدار مقاطعی که برای ساخت فونداسیون لازم است را محاسبه کنیم. 

برای اینکه بتوانیم میزان مقاطع مورد نیاز در فونداسیون را بدست بیاوریم، باید طول مقاطع را محاسبه کنیم، برای اینکار در ابتدا طول را با استفاده دو پارامتر طول کاور و خم میلگرد محاسبه میکنیم. 

به طور کلی برای محاسبه کردن میزان آماتورهای مورد نیاز در ساخت ساختمان های چند طبقه باید میزان مقاطع مورد نیاز در هر یک از موراد زیر را محاسبه کنید.

  • سقف
  • ستون ها
  • فونداسیون

با محاسبه 3 مورد بالا میتوان میزان مقاطع مورد نیاز در هر طبقه را محاسبه کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید مقاله مراحل اجرای پی و فونداسیون را مطالعه کنید. 

آماتور ها در فونداسیون به 3 نوع: طولی، عرضی و تقویتی اجرا میشوند.

 

تعداد میلگرد در فونداسیون

 

محاسبه مقاطع طولی در پی

مقاطع طولی در پی ساختمان اجرا میشوند و زیر و روی مقاطع بکار رفته فونداسیون قرار میگیرند، برای محاسبه وزن آماتورهای مورد استفاده در یک سطح باید، باید وزن خود آماتور را حساب کنیم، البته حتما به کاور و خم میلگرد توجه داشته باشید. برای اینکار میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید. 

(۲* طول کاور)- (۲*طول خم)+ طول محور = طول میلگرد

حالا اگر بخواهیم تعداد مقطع های استفاده شده در پی ساختمان 3 طبقه را محاسبه کنید، در ابتدا باید حدقل عمق فونداسیون را حساب کنید. برای محاسبه حداقل عمق باید تعداد طبقات را در 10 ضرب کنید و حاصل آن را با 20 جمع کنید. 

(تعداد طبقات *۱۰) + ۲۰سانتی متر = عمق حداقل فونداسیون

 

فرمول محاسبه وزن کل اسکلت ساختمان

 

برای محاسبه وزن کل اسکلت ساختمان ها باید از فرمول زیر استفاده شود. 

Wt={(W1+W2)*A}+W3

در این فرمول WT وزن کل فولاد مورد استفاده در کل ساختمان است.

  • W1 میزان فولاد مورد استفاده در هر مترمربع
  • W2 وزن فولاد مورد استفاده در سقف
  • W3 وین فولاد استفاده شده فونداسیون 
  • و Aکل مساخت سازه است.

@ fooladfidar

021 - 66313156