فولاد فيدار

مقاوم سازی تیرآهن به کار رفته در ستون های ساختمان

مقاوم سازی تیرآهن به کار رفته در ستون های ساختمان

در ادامه بحث درمورد راههای مقاوم سازی ساختمان به توضیح موارد دیگری از تقویت به کاررفته درستونها تیرآهن و مقاوم سازی تیرآهن در ساختمان سازی خواهیم پرداخت. در ادامه این نوشته با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید: نقش تیرآهن در مقاوم سازی ساختمان

 

کاربرد ورقهای تقویتی چشمه اتصال

 

این ورقها متقارن با مقطع ستون با فاصله از جان تیرآهن یا چسبیده به آن ، به موازات نیروی برشی به کار میرود که از تنش برشی جان تیرآهن و ستون میکاهد و پایداری ستون ها ودر نهایت سازه فولادی را افزایش میدهد. برای دریافت قیمت تیرآهن به صفحه این محصول مراجعه کنید.

 

تقویت اتصالات فلزی جوشی

 

یکی دیگر از مباحثی که برای مقاوم سازی ساختمان مطرح میشود، برطرف کردن معایبی است که در امر جوشکاری صورت گرفته است که اتصالات فلزی جوشی در ستونها و تیرآهن ها یکی از مهمترین آنهاست از جمله:

 

کاربرد ورق روسری و زیرسری مضاعف برای ستون

 

گاهی این ورق ها به خوبی جوش داده نشده و یا در اثر فشار و تنشهای شدید و ناگهانی مانند زلزله و ... دچار آسیب میشوند که باید آنها را تقویت نمود یعنی ضخامت آنها را افزایش داد که البته میزان افزایش ضخامت باید دقیق برآورد شود تا عملکرد درستی داشته باشد زیرا این ورقها موجب لنگر پلاستیک تیرو تیرآهن های سازه میشوند.
کاربرد ماهیچه: این روش موجب میشود که مفصل پلاستیک از برستون به داخل تیر منتقل شود و بیشتر برای بال پایینی تیرآهن اعمال میشود زیرا اکثر خرابی هایی که دراثر فشار وتنش به وجود می آید از بال پایینی تیر شروع میشود. قیمت تیرآهن هاش را مشاهده کنید.

 

افزایش طول ورق انتهایی و کاربرد سخت کننده در اتصال آرماتوری

 

در این روش ورق انتهایی به جان و بال تیرآهن جوش داده شده و در آخر به وسیله میلگرد، ورق انتهایی را به ستون وصل میکنند که موجب افزایش مقاومت خمشی اتصال میشود.

 

افزودن ورق به موازات جان تیرآهن و ایجاد شکل جعبه ای برای مقطع ستون

 

این روش در راستای جان تیرآهن اعمال‌شده و با ایجاد شکل پایدارتر و افزایش سطح مقطع مفید در برابر فشارهای وارده، ممان اینرسی را افزایش می‌دهد.

 

کاربرد ورق کناری (ورق گونه)

 

این روش به منظور مقاوم کردن اتصالات فولادی به کار می‌رود به این شکل که ورق گونه یا کناری در زاویه تیرستون قرار گرفته و نیروهای کششی و فشاری بال بالایی و زیرین تیرآهن را به ستون منتقل می‌کند و به این شکل مقاومت کششی و خمشی  تیرآهن افزایش میابد.

 

عدم توجه به موارد ذکرشده باعث آسیب‌ها و خرابی‌هایی می‌شود که ممکن است دیگر قابل جبران نباشد مانند صدمات جانی و خسارات مالی شدید و یا حتی خرابی و فروریختن کل ساختمان به دلیل ایجاد ترک و گسیختگی درجان و بال تیرآهن و یا محل جوش هاو وصله هاو فصل مشترک ستون هاو بال‌ها با فلز جوش و یا ترک خوردن ورقه‌ای جوش داده شده به ستون‌ها که منجر به تسلیم و کمانش ورقه‌ای اتصالی و تیرها شده و نهایتاً فروریختگی بخش یا کل ساختمان و بنای غیر ایمن می‌شود؛ تمامی این عوامل باعث شده که بحث مقاوم سازی ساختمان جزء مباحث مهم و مؤلفه های اساسی در تأیید و گواهی اتمام کار بناها و ساختمان‌ها توسط مجریان آیین نامه ملی ساختمان به شمار آمده و مهندسین و معماران را در توجه به این موضوعات ترغیب نموده است؛ لذا کادر مجرب و متعهد شرکت پتروفولاد فیدار می‌تواند مشاوری امین و مطمئن در راستای تأمین و تهیه مصالح مورد نیاز این عزیزان اعم از تیرآهن، ورق، میلگرد، نبشی و ... باشد. 

 

مقاوم سازی تیرآهن ستون ها

 

بیشتر بخوانید:

تفاوت تیرآهن IPB و IPE و INP

فرآیند تولید تیرآهن هاش

ساخت و برش تیرآهن لانه زنبوری

تفاوت تیرآهن معمولی با تیرآهن هاش

 

 

ارتباط در واتس اپ

ارتباط در واتس اپ