• 021 66313156

    با ما در تــــماس باشیـــد

  • فولاد فیدار

فولاد فيدار

کاربرد ها و انواع لوازم داربستی

کاربرد ها و انواع لوازم داربستی

داربست به چهارچوب فلزی یا چوبی گفته میشود که در جلوی ساختمان, به فاصله 30 یا 40 متری از ساختمان اصلی برپامیشود تا کارگران بتوانند برای ساخت, تعمیر یامرمت آن بنا روی آن ایستاده و کارکنند ویا مواد وابزار ساخت وساز را به کمک آن راحت تر بین طبقات جابجا کنند؛ لذا ایمنی این سازه بسیار حائز اهمیت است چراکه باجان کارگران وهمچنین عابران اطراف ساختمان ارتباط دارد, پس باید استاندارد مواد وملزومات این سازه به خوبی رعایت شود. داربست های فلزی به شکلهای گوناگون بسته وسرپا میشوند وبر این اساس میتوان آنها را به انواع داربست معلق, داربست مثلثی, داربست چکشی و داربست کاسه ای یا پایه دار طبقه بندی کرد. 

برای دریافت قیمت لوازم داربست به صفحه این محصول مراجعه کنید.

1.لوله های داربستی

لوله های داربست که مهمترین بخش تشکیل دهنده داربست هستند شامل انواع مختلفی میباشند از جمله: لوله داربست سبک, لوله داربست سنگین, لوله داربست درزدار, لوله داربست بدون درز, لوله داربست فولادی, لوله داربست گالوانیزه و .... که درزیر برخی از آنها رامورد بررسی قرار میدهیم. میتوانید قیمت لوله داربستی را در صفحه این محصول مشاهده نمایید.

کاربرد لوله داربستی

کاربرد لوله داربستی سبک یا سنگین بستگی به نوع داربست و وزن تحمیلی آن دارد ولی به طور کلی هردونوع لوله به طول 3 یا 6 متری عرضه میشوند (استاندارد لوله داربست 6 متراست) با ضخامت 2 تا 3 میلیمتر وقطر 48.3 میل. لوله مورد استفاده درساخت داربست جزئ لوله های صنعتی و رده لوله 5 هستند که سایز آنها 11.2 اینچ است و چون قرار نیست از این لوله ها برای نقل وانتقال سیالات استفاده شود لذا یک سری تستها مانند هیدرواستاتیک وعدم نشتی برروی آنها انجام نمیگیرد وبه همین دلیل به آنها لوله صنعتی اطلاق میشود.

این لوله ها دردو نوع لوله داربستی فولادی و لوله داربستی گالوانیزه تولید میشوند که بنابرشرایط آب وهوایی ومحل کاربرد, نوع آن تعیی میشود. البته ازلوله های بدون درز نیز گاهی درساخت داربست استفاده میشود که از استحکام بیشتری برخوردار بوده وهزینه بالاتری رانیز درپی دارد.

لوله داربستی به دوشکل دربرپاکردن داربست کاربرد دارند: عمودی وافقی.

لوله های داربست که پایه های عمودی راتشکیل میدهند باید درفاصله 2 متری یکدیگر قرار گیرند تااستحکام سازه حفظ شود واین فاصله باکاربرد لوله های داربستی افقی ایجاد میشود که هم باعث استواری لوله های عمودی میشوند وهم مانع خم شدن وفروپاشی سازه میگردند؛ این لوله های افقی به دوشکل یعنی هم درعرض لوله های عمودی به کارمیروند که به آنها ترانزوم میگویند وهم درطول که به آن لجر گفته میشود. 

2.بست داربست: 

دومین المان مهم دربرپایی یک داربست, بست های فلزی هستند که لوله های عمودی وافقی به کاررفته درساخت سازه رابه یکدیگر متصل میکنند وشامل انواع مختلفی هستند: 

بست تک پیچ یا قائم: این بست برای ایجاد سقف داربست واتصال لوله های عمودی به کار میرود.

بست چهارپیچ: لوله ها را به شکل زاویه راست یا قائمه به یکدیگر متصل میکند.

بست چهارپیچ گردان: بااین بست میتوان لوله ها رادر زوایای گوناگون به یکدیگر متصل کرد.

بست آهنگیر یا بست هاش: این بست برای اتصال لوله های داربست به تیرآهن به کارمیرود وبه همین علت به آن بست هاش نیز اطلاق میشود.

3.اتصال:

قطعاتی هستند که لوله های طولی رادر داربست به یکدیگر متصل میکنند.

4.مغزی:

قطعه ای است که درداخل لوله و محل طلاقی لوله های داربست قرار میگیرد تااستحکام محل اتصال رابالا برده ومانع حرکت یا پیچش وخمش لوله گردد.

5.کفی:

جنس این قسمت فلزی است وبیشتر درانتهای لوله های داربستی وروی کفشک پایه داربست قرار میگیرد. 

علاوه برموارد ذکر شده ابزارهای دیگری نیز درساخت داربست فلزی به کارمیرود از جمله: میله شکافدار اتصال, تخته, پایه قابل تنظیم, صفحه زیرستون, جک داربست و... که هرکدام کاربرد وانواع مختلفی دارند وبنابرصلاح دید معمار یا مهندس ناظر ساختمان اضافه یاکم میشوند ولی به طورکلی باید داربست مطابق با استانداردهای آیین نامه اجرای ساختمان ساخته وکلیه قوانین ونکات لازم دربرپایی آن رعایت شود تا متضمن جان کارگران وامنیت محیط کار آنان وهمچنین ساکنان وعابران اطراف ساختمان باشد.

بنابراین انتخاب لوازم داربستی استاندارد وباکیفیت از اهمیت بسزایی برخوردار است وکادر مجرب ومتعهد شرکت پتروفولاد فیدار میتواند مشاوری مطمئن دراین زمینه برای خریداران محترم باشد.  
 

@ fooladfidar

021 - 66313156