• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت پروفیل در انبار تهران

  در این بخش سعی کرده ایم به روز ترین قیمت پروفیل در انبار تهران و موجود در بازار ایزان شامل: پروفیل 2 میل، پروفیل 2.5 میل، پروفیل 3 میل و پروفیل 4 میل را از بهترین کارخانه های ایران را در اختیارتان قرار دهیم.

  قیمت پروفیل در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 13 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-821
  • پروفیل 10*20
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 6 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-820
  • پروفیل 20*20
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 8 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,530 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-819
  • پروفیل 20*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 10 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,520 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-818
  • پروفیل 30*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 12 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-817
  • پروفیل 20*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 12 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-816
  • پروفیل 30*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 14 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-815
  • پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 16 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-814
  • پروفیل 30*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 16 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-813
  • پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-812
  • پروفیل 20*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 16 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-811
  • پروفیل 30*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 18 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-810
  • پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-809
  • پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-808
  • پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-807
  • پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 27 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-806
  • پروفیل80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 31 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-805
  • پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 27 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-804
  • پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 31 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-803
  • پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 35 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-802
  • پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-821
  • نام : پروفیل 10*20
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 6 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-820
  • نام : پروفیل 20*20
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 8 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,530 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-819
  • نام : پروفیل 20*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 10 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,520 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-818
  • نام : پروفیل 30*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 12 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-817
  • نام : پروفیل 20*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 12 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-816
  • نام : پروفیل 30*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 14 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-815
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 16 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-814
  • نام : پروفیل 30*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 16 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-813
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-812
  • نام : پروفیل 20*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 16 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-811
  • نام : پروفیل 30*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 18 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-810
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-809
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-808
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-807
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 27 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-806
  • نام : پروفیل80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 31 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-805
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 27 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-804
  • نام : پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 31 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-803
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 35 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-802
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  قیمت پروفیل در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 13 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-801
  • پروفیل 20*20
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 10 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,430 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-800
  • پروفیل 20*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 12 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,420 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-799
  • پروفیل 30*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 15 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-798
  • پروفیل 20*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 15 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-797
  • پروفیل 30*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 17 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-796
  • پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-795
  • پروفیل 30*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-794
  • پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 25 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-793
  • پروفیل 20*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-792
  • پروفیل 30*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 22 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-791
  • پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 25 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-790
  • پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-789
  • پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-788
  • پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 34 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-787
  • پروفیل 80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-786
  • پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 34 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-785
  • پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-784
  • پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 44 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-777
  • پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 49 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,400 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-801
  • نام : پروفیل 20*20
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 10 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,430 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-800
  • نام : پروفیل 20*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 12 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,420 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-799
  • نام : پروفیل 30*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 15 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-798
  • نام : پروفیل 20*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 15 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-797
  • نام : پروفیل 30*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 17 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-796
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-795
  • نام : پروفیل 30*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-794
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 25 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-793
  • نام : پروفیل 20*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-792
  • نام : پروفیل 30*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 22 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-791
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 25 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-790
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-789
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-788
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 34 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-787
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-786
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 34 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-785
  • نام : پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-784
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 44 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-777
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 49 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  قیمت پروفیل در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 13 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-774
  • پروفیل 20*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 15 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,520 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-771
  • پروفیل 30*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 18 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-768
  • پروفیل 20*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 18 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-766
  • پروفیل 30*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 21 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-765
  • پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-764
  • پروفیل 30*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-758
  • پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-753
  • پروفیل 20*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-750
  • پروفیل 30*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 26 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-748
  • پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-729
  • پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 35 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-724
  • پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 35 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-719
  • پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 41 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-712
  • پروفیل 80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-706
  • پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 41 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-703
  • پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-698
  • پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 52 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-694
  • پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 58 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,500 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-774
  • نام : پروفیل 20*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 15 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,520 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-771
  • نام : پروفیل 30*30
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 18 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-768
  • نام : پروفیل 20*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 18 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-766
  • نام : پروفیل 30*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 21 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-765
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-764
  • نام : پروفیل 30*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-758
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-753
  • نام : پروفیل 20*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-750
  • نام : پروفیل 30*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 26 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-748
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-729
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 35 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-724
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 35 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-719
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 41 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-712
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-706
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 41 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-703
  • نام : پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-698
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 52 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-694
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 58 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  قیمت پروفیل در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 13 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-691
  • پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 31 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-688
  • پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-676
  • پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-674
  • پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-671
  • پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-669
  • پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 54 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-667
  • پروفیل 80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 62 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-665
  • پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 54 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-663
  • پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 62 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-661
  • پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 70 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-659
  • پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 77 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-658
  • پروفیل 120*120
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 93 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-655
  • پروفیل 140*140
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 108 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-654
  • پروفیل 160*160
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 123 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,600 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-691
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 31 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-688
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-676
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-674
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-671
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-669
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 54 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-667
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 62 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-665
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 54 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-663
  • نام : پروفیل 60*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 62 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-661
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 70 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-659
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 77 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-658
  • نام : پروفیل 120*120
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 93 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-655
  • نام : پروفیل 140*140
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 108 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-654
  • نام : پروفیل 160*160
  • 6 متری
  • انبار تهران
  • 123 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,600 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156