• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت پروفیل Z در کارخانه

  ما در اين صفحه قيمت پروفيل Z موجود در بازار ايران را براي شما به اشتراك گذاشته ايم . و اميدواريم تا با اين جداول بهترين قيمت و بيشترين تنوع محصول را در اخيار شما قرار داده باشيم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  قیمت پروفیل Z در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 2 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-985
  • پروفیل 18 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,150 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • FCP-983
  • پروفیل 20 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 33 کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,150 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • FCP-981
  • پروفیل 22 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,150 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • کد:FCP-985
  • نام : پروفیل 18 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,150 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  • کد:FCP-983
  • نام : پروفیل 20 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 33 کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,150 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  • کد:FCP-981
  • نام : پروفیل 22 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,150 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  قیمت پروفیل Z در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 2 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-978
  • پروفیل 18 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • FCP-976
  • پروفیل 20 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 41 کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • FCP-975
  • پروفیل 22 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 43 کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • کد:FCP-978
  • نام : پروفیل 18 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  • کد:FCP-976
  • نام : پروفیل 20 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 41 کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  • کد:FCP-975
  • نام : پروفیل 22 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 43 کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  قیمت پروفیل Z در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 2 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-974
  • پروفیل 18 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 46 کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • FCP-972
  • پروفیل 20 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 49 کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • FCP-967
  • پروفیل Z 22
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 53 کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 10 / 28

  • کد:FCP-974
  • نام : پروفیل 18 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 46 کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  • کد:FCP-972
  • نام : پروفیل 20 Z
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 49 کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28
  • کد:FCP-967
  • نام : پروفیل Z 22
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 53 کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 10 / 28

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156