• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت پروفیل صنعتی در کارخانه

  ما در اين صفحه قيمت پروفيل صنعتي موجود در بازار ايران را براي شما به اشتراك گذاشته ايم . و اميدواريم تا با اين جداول بهترين قيمت و بيشترين تنوع محصول را در اخيار شما قرار داده باشيم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  قیمت پروفیل صنعتی در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 2 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1245
  • پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 104 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1221
  • پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 70 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1220
  • پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 70 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1219
  • پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 81 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1218
  • پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 93 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1217
  • پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 104 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1216
  • پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 116 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1215
  • پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 127 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1214
  • پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 104 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1213
  • پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 139 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1212
  • پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 150 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1211
  • پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 162 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1210
  • پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 139 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1209
  • پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 185 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1208
  • پروفیل 180*180
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 208 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1207
  • پروفیل 200*200
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 231 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-1245
  • نام : پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 104 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1221
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 70 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1220
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 70 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1219
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 81 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1218
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 93 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1217
  • نام : پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 104 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1216
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 116 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1215
  • نام : پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 127 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1214
  • نام : پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 104 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1213
  • نام : پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 139 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1212
  • نام : پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 150 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1211
  • نام : پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 162 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1210
  • نام : پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 139 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1209
  • نام : پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 185 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1208
  • نام : پروفیل 180*180
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 208 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1207
  • نام : پروفیل 200*200
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 231 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت پروفیل صنعتی در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 2 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1235
  • پروفیل 50*50
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 48 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1234
  • پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 58 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1233
  • پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 58 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1232
  • پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 68 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1231
  • پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 77 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1230
  • پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 87 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1229
  • پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 96 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1228
  • پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 106 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1227
  • پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 87 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1226
  • پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 116 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1225
  • پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 125 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1224
  • پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 135 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1223
  • پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 116 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1222
  • پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 154 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 6,950 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-1235
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 48 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1234
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 58 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1233
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 58 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1232
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 68 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1231
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 77 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1230
  • نام : پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 87 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1229
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 96 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1228
  • نام : پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 106 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1227
  • نام : پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 87 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1226
  • نام : پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 116 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1225
  • نام : پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 125 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1224
  • نام : پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 135 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1223
  • نام : پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 116 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1222
  • نام : پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 154 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 6,950 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت پروفیل صنعتی در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 2 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  قیمت پروفیل صنعتی در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 2 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156