• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت پروفیل در کارخانه

  ما در این صفحه قیمت پروفیل موجود در بازار ایران را برای شما به اشتراك گذاشته ایم . و امیدواریم تا با این جداول بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول را در اخیار شما قرار داده باشیم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  قیمت پروفیل در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 14 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-653
  • پروفیل 10*20
  • 6متری
  • کارخانه
  • 6 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,490 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-652
  • پروفیل 20*20
  • 6متری
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,420 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-651
  • پروفیل 20*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 10 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,410 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-650
  • پروفیل 30*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-649
  • پروفیل 20*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-648
  • پروفیل 30*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 14 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-647
  • پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 16 کیلو گرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-643
  • پروفیل 30*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 16 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-640
  • پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-638
  • پروفیل 20*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 16 کیلو گرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-634
  • پروفیل 30*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-628
  • پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-626
  • پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-625
  • پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-620
  • پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 27 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-618
  • پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-617
  • پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 27 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-616
  • پروفیل 60*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-615
  • پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-614
  • پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 2میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-653
  • نام : پروفیل 10*20
  • 6متری
  • کارخانه
  • 6 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,490 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-652
  • نام : پروفیل 20*20
  • 6متری
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,420 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-651
  • نام : پروفیل 20*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 10 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,410 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-650
  • نام : پروفیل 30*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-649
  • نام : پروفیل 20*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-648
  • نام : پروفیل 30*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 14 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-647
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 16 کیلو گرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-643
  • نام : پروفیل 30*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 16 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-640
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-638
  • نام : پروفیل 20*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 16 کیلو گرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-634
  • نام : پروفیل 30*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-628
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-626
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-625
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-620
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 27 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-618
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-617
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 27 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-616
  • نام : پروفیل 60*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-615
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-614
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  قیمت پروفیل در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 14 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-534
  • پروفیل 20*20
  • 6متری
  • کارخانه
  • 10 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,420 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-531
  • پروفیل 20*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,410 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-529
  • پروفیل 30*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 15 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-528
  • پروفیل 20*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 15 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-526
  • پروفیل 30*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 17 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-525
  • پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-524
  • پروفیل 30*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-523
  • پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-521
  • پروفیل 20*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-519
  • پروفیل 30*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 22 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-517
  • پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-515
  • پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-511
  • پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-502
  • پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-497
  • پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-483
  • پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-463
  • پروفیل 60*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-462
  • پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 44 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-460
  • پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 48 کیلوگرم
  • پروفیل 2/5 میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-534
  • نام : پروفیل 20*20
  • 6متری
  • کارخانه
  • 10 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,420 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-531
  • نام : پروفیل 20*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,410 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-529
  • نام : پروفیل 30*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 15 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-528
  • نام : پروفیل 20*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 15 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-526
  • نام : پروفیل 30*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 17 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-525
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-524
  • نام : پروفیل 30*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-523
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-521
  • نام : پروفیل 20*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 20 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-519
  • نام : پروفیل 30*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 22 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-517
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-515
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-511
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-502
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-497
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-483
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-463
  • نام : پروفیل 60*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-462
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 44 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-460
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 48 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 2/5 میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  قیمت پروفیل در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 14 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-456
  • پروفیل 20*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 15 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,410 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-454
  • پروفیل 30*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-452
  • پروفیل 20*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-450
  • پروفیل 30*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 21 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-449
  • پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-448
  • پروفیل 30*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-447
  • پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-446
  • پروفیل 20*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-445
  • پروفیل 30*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 26 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-444
  • پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-441
  • پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-437
  • پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-435
  • پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 41 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-432
  • پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-429
  • پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 41 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-425
  • پروفیل 60*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-422
  • پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 52 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-421
  • پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 58 کیلوگرم
  • پروفیل 3میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-456
  • نام : پروفیل 20*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 15 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,410 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-454
  • نام : پروفیل 30*30
  • 6متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-452
  • نام : پروفیل 20*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-450
  • نام : پروفیل 30*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 21 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-449
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-448
  • نام : پروفیل 30*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-447
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-446
  • نام : پروفیل 20*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 24 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-445
  • نام : پروفیل 30*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 26 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-444
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 29 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-441
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-437
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 35 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-435
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 41 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-432
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-429
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 41 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-425
  • نام : پروفیل 60*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-422
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 52 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-421
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 58 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 3میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  قیمت پروفیل در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 14 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-410
  • پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-402
  • پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-373
  • پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-243
  • پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-242
  • پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-239
  • پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 54 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-237
  • پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 62 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-180
  • پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 54 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-162
  • پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 70 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-160
  • پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 77 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-159
  • پروفیل 120*120
  • 6متری
  • کارخانه
  • 93 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-158
  • پروفیل 140*140
  • 6متری
  • کارخانه
  • 108 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • FCP-137
  • پروفیل 160*160
  • 6متری
  • کارخانه
  • 123 کیلوگرم
  • پروفیل 4میل
  • 7,390 تومان

  • 1398 / 11 / 06

  • کد:FCP-410
  • نام : پروفیل 40*40
  • 6متری
  • کارخانه
  • 31 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-402
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-373
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-243
  • نام : پروفیل 40*60
  • 6متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-242
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 47 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-239
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 54 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-237
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6متری
  • کارخانه
  • 62 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-180
  • نام : پروفیل 40*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 54 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-162
  • نام : پروفیل 80*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 70 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-160
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6متری
  • کارخانه
  • 77 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-159
  • نام : پروفیل 120*120
  • 6متری
  • کارخانه
  • 93 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-158
  • نام : پروفیل 140*140
  • 6متری
  • کارخانه
  • 108 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06
  • کد:FCP-137
  • نام : پروفیل 160*160
  • 6متری
  • کارخانه
  • 123 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 4میل
  • قیمت: 7,390 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 06

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156