• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

  • دسته بندی محصولات

   1. انواع لوله
  • فقط کالاهای موجود
 • لوله گالوانیزه

  ما در اين صفحه قيمت لوله گالوانيزه موجود در بازار ايران را براي شما به اشتراك گذاشته ايم . و اميدواريم تا با اين جداول بهترين قيمت و بيشترين تنوع محصول را در اخيار شما قرار داده باشيم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 4 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1198
  • لوله 1/2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 6 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 8,775 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1197
  • لوله 3/4 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 8,775 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1196
  • لوله 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1195
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1194
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 14 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1193
  • لوله 2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 18 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • کد:FCP-1198
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 6 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,775 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1197
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,775 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1196
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1195
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1194
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 14 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1193
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 18 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 4 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1183
  • لوله 1/2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,775 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1182
  • لوله 3/4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,775 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1181
  • لوله 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1180
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 16 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1179
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 17/5 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1178
  • لوله 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1177
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 28 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1176
  • لوله 3 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 33 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1175
  • لوله 4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 42 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • کد:FCP-1183
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,775 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1182
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,775 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1181
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1180
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 16 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1179
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 17/5 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1178
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1177
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 28 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1176
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 33 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1175
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 42 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 4 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1165
  • لوله 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 15 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1164
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 19 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1163
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1162
  • لوله 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 27 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1161
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1160
  • لوله3 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 39 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1159
  • لوله 4 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 51 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1158
  • لوله 5 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 63 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1157
  • لوله 6 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 75 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 8,765 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • کد:FCP-1165
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 15 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1164
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 19 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1163
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1162
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 27 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1161
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1160
  • نام : لوله3 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 39 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1159
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 51 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1158
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 63 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1157
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 75 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,765 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 4 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1150
  • لوله 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 36 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1149
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 45 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1148
  • لوله 3 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 52 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1147
  • لوله 4 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 67 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1146
  • لوله 5 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 83 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1145
  • لوله 6 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 99 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • کد:FCP-1150
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 36 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1149
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 45 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1148
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 52 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1147
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 67 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1146
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 83 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1145
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 99 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 4 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1141
  • لوله 4 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 84 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1140
  • لوله 5 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 104 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • FCP-1135
  • لوله ٦ اینچ
  • ٥ ميليمتر
  • ٦ متر
  • ١٢٣ كيلوگرم
  • هر كيلوگرم
  • 5 میلیمتر در کارخانه
  • 8,720 تومان

  • 1398 / 07 / 23

  • کد:FCP-1141
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 84 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1140
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 104 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23
  • کد:FCP-1135
  • نام : لوله ٦ اینچ
  • ٥ ميليمتر
  • ٦ متر
  • ١٢٣ كيلوگرم
  • هر كيلوگرم
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 8,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 07 / 23

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156