• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

  • دسته بندی محصولات

   1. انواع لوله
  • فقط کالاهای موجود
 • لوله گالوانیزه

  ما در اين صفحه قيمت انواع لوله گالوانيزه موجود در بازار ايران را براي شما به اشتراك گذاشته ايم . و اميدواريم تا با اين جداول بهترين قيمت و بيشترين تنوع محصول را در اخيار شما قرار داده باشيم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1204
  • لوله 1/2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 6 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2 میلیمتر در انبار تهران
  • 68,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1203
  • لوله 3/4 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2 میلیمتر در انبار تهران
  • 85,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1202
  • لوله 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2 میلیمتر در انبار تهران
  • 105,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1201
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2 میلیمتر در انبار تهران
  • 123,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1200
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 14 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2 میلیمتر در انبار تهران
  • 140,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1199
  • لوله 2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 18 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2 میلیمتر در انبار تهران
  • 180,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1204
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 6 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 68,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1203
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 85,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1202
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 105,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1201
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 123,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1200
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 14 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 140,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1199
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 18 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 180,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1198
  • لوله 1/2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 6 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 9,280 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1197
  • لوله 3/4 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 9,280 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1196
  • لوله 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1195
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1194
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 14 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1193
  • لوله 2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 18 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1198
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 6 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,280 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1197
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,280 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1196
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1195
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1194
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 14 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1193
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 2 میلیمتر
  • 6 متر
  • 18 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1192
  • لوله 1/2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 85,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1191
  • لوله 3/4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 110,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1190
  • لوله 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 120,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1189
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 16 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 155,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1188
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 17/5 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 175,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1187
  • لوله 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 215,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1186
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 28 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 270,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1185
  • لوله 3 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 33 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 325,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1184
  • لوله 4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 42 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • 2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • 425,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1192
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 85,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1191
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 110,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1190
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 120,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1189
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 16 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 155,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1188
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 17/5 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 175,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1187
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 215,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1186
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 28 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 270,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1185
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 33 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 325,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1184
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 42 کیلوگرم
  • هرشاخه
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 425,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1183
  • لوله 1/2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,280 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1182
  • لوله 3/4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1181
  • لوله 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1180
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 16 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1179
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 17/5 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1178
  • لوله 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1177
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 28 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1176
  • لوله 3 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 33 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1175
  • لوله 4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 42 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,270 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1183
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 8 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,280 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1182
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 10 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1181
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 12 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1180
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 16 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1179
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 17/5 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1178
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1177
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 28 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1176
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 33 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1175
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 2/5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 42 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:2/5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,270 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1174
  • لوله 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 15 کیلو گرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 145,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1173
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 19 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 181,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1172
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 210,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1171
  • لوله 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 27 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 256,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1170
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 34 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 320,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1169
  • لوله 3 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 39 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 368,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1168
  • لوله 4 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 51 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 480,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1167
  • لوله 5 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 63 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 590,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1166
  • لوله 6 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 75 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 3 میلیمتر در انبار تهران
  • 703,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1174
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 15 کیلو گرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 145,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1173
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 19 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 181,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1172
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 210,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1171
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 27 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 256,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1170
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 34 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 320,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1169
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 39 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 368,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1168
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 51 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 480,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1167
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 63 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 590,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1166
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 75 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 703,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1165
  • لوله 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 15 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1164
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 19 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1163
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1162
  • لوله 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 27 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1161
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1160
  • لوله3 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 39 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1159
  • لوله 4 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 51 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1158
  • لوله 5 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 63 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1157
  • لوله 6 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 75 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر در کارخانه
  • 9,165 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1165
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 15 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1164
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 19 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1163
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 22 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1162
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 27 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1161
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1160
  • نام : لوله3 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 39 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1159
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 51 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1158
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 63 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1157
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 3 میلیمتر
  • 6 متر
  • 75 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:3 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,165 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1156
  • لوله 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 36 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 4 میلیمتر در انبار تهران
  • 333,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1155
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 45 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 4 میلیمتر در انبار تهران
  • 415,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1154
  • لوله 3 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 52 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 4 میلیمتر در انبار تهران
  • 480,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1153
  • لوله 4 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 67 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 4 میلیمتر در انبار تهران
  • 616,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1152
  • لوله 5 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 83 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 4 میلیمتر در انبار تهران
  • 763,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1151
  • لوله 6 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 99 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 4 میلیمتر در انبار تهران
  • 910,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1156
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 36 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 333,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1155
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 45 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 415,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1154
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 52 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 480,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1153
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 67 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 616,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1152
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 83 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 763,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1151
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 99 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 910,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1150
  • لوله 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 36 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1149
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 45 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1148
  • لوله 3 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 52 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1147
  • لوله 4 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 67 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1146
  • لوله 5 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 83 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1145
  • لوله 6 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 99 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 4 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1150
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 36 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1149
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 45 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1148
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 52 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1147
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 67 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1146
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 83 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1145
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 4 میلیمتر
  • 6 متر
  • 99 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:4 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1144
  • لوله 4 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 84 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 5 میلیمتر در انبار تهران
  • 772,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1143
  • لوله 5 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 104 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 5 میلیمتر در انبار تهران
  • 955,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1142
  • لوله 6 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 123 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • 5 میلیمتر در انبار تهران
  • 1,129,000 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1144
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 84 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 772,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1143
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 104 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 955,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1142
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 123 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در انبار تهران
  • قیمت: 1,129,000 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  لوله گالوانیزه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • ضخامت
  • طول هر شاخه
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1141
  • لوله 4 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 84 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1140
  • لوله 5 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 104 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • FCP-1135
  • لوله ٦ اینچ
  • ٥ ميليمتر
  • ٦ متر
  • ١٢٣ كيلوگرم
  • هر كيلوگرم
  • 5 میلیمتر در کارخانه
  • 9,050 تومان
  • 1398 / 06 / 25

  • کد:FCP-1141
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 84 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1140
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 5 میلیمتر
  • 6 متر
  • 104 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25
  • کد:FCP-1135
  • نام : لوله ٦ اینچ
  • ٥ ميليمتر
  • ٦ متر
  • ١٢٣ كيلوگرم
  • هر كيلوگرم
  • محل بارگیری:5 میلیمتر در کارخانه
  • قیمت: 9,050 تومان
  • :توضیحات بیشتر 1398 / 06 / 25

طراحی و توسعه:نونگار پردازش