• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

  • دسته بندی محصولات

   1. انواع لوله
  • فقط کالاهای موجود
 • لوله مبلی

  ما در اين صفحه قيمت لوله مبلي موجود در بازار ايران را براي شما به اشتراك گذاشته ايم . و اميدواريم تا با اين جداول بهترين قيمت و بيشترين تنوع محصول را در اخيار شما قرار داده باشيم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  لوله مبلی
  تاریخ بروز رسانی : 3 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1112
  • لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.1 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 8,520 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1111
  • لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.4 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,790 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1110
  • لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.7 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,740 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1109
  • لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.9 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1108
  • لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.1 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1107
  • لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.5 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1106
  • لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.6 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1105
  • لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1104
  • لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.3 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1103
  • لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.5 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1102
  • لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1101
  • لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.4 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1100
  • لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.7 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1099
  • لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.2 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1098
  • لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.6 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1097
  • لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.1 کیلوگرم
  • 0.7 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • کد:FCP-1112
  • نام : لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.1 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 8,520 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1111
  • نام : لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.4 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,790 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1110
  • نام : لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.7 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,740 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1109
  • نام : لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.9 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1108
  • نام : لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.1 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1107
  • نام : لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.5 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1106
  • نام : لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.6 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1105
  • نام : لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1104
  • نام : لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.3 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1103
  • نام : لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.5 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1102
  • نام : لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1101
  • نام : لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.4 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1100
  • نام : لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.7 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1099
  • نام : لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.2 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1098
  • نام : لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.6 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1097
  • نام : لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.1 کیلوگرم
  • برند:0.7 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  لوله مبلی
  تاریخ بروز رسانی : 3 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1095
  • لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.2 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 8,520 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1094
  • لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.5 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,790 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1093
  • لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.9 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,740 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1092
  • لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.1 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1091
  • لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1090
  • لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.8 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1089
  • لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1088
  • لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.4 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1087
  • لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.8 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1086
  • لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.1 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1085
  • لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.5 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1084
  • لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.1 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1083
  • لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.4 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1082
  • لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.9 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1081
  • لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.4 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1080
  • لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7 کیلوگرم
  • 0.8 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • کد:FCP-1095
  • نام : لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.2 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 8,520 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1094
  • نام : لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.5 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,790 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1093
  • نام : لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.9 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,740 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1092
  • نام : لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.1 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1091
  • نام : لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1090
  • نام : لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.8 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1089
  • نام : لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1088
  • نام : لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.4 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1087
  • نام : لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.8 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1086
  • نام : لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.1 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1085
  • نام : لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.5 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1084
  • نام : لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.1 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1083
  • نام : لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.4 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1082
  • نام : لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.9 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1081
  • نام : لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.4 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1080
  • نام : لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7 کیلوگرم
  • برند:0.8 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  لوله مبلی
  تاریخ بروز رسانی : 3 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1078
  • لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.3 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 8,520 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1077
  • لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.8 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,790 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1076
  • لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.2 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,740 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1075
  • لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1074
  • لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.7 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1073
  • لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.2 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1072
  • لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.4 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1071
  • لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.9 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1070
  • لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.3 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1069
  • لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.6 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1068
  • لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.1 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1067
  • لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.7 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1066
  • لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.1 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1065
  • لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.6 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1064
  • لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.2 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1063
  • لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.8 کیلوگرم
  • 0.9 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • کد:FCP-1078
  • نام : لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.3 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 8,520 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1077
  • نام : لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.8 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,790 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1076
  • نام : لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.2 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,740 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1075
  • نام : لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1074
  • نام : لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.7 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1073
  • نام : لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.2 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1072
  • نام : لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.4 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1071
  • نام : لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.9 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1070
  • نام : لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.3 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1069
  • نام : لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.6 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1068
  • نام : لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.1 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1067
  • نام : لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.7 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1066
  • نام : لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.1 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1065
  • نام : لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.6 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1064
  • نام : لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.2 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1063
  • نام : لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.8 کیلوگرم
  • برند:0.9 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  لوله مبلی
  تاریخ بروز رسانی : 3 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1061
  • لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.5 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 8,520 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1060
  • لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.9 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,790 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1059
  • لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,740 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1058
  • لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.6 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1057
  • لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.9 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1056
  • لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.5 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1055
  • لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.7 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1054
  • لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.3 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1053
  • لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.7 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1052
  • لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.7 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1051
  • لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.2 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1050
  • لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.3 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1049
  • لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.7 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1048
  • لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.4 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1047
  • لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1046
  • لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 8.7 کیلوگرم
  • 1 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • کد:FCP-1061
  • نام : لوله 10 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.5 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 8,520 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1060
  • نام : لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 1.9 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,790 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1059
  • نام : لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,740 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1058
  • نام : لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.6 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1057
  • نام : لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.9 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1056
  • نام : لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.5 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1055
  • نام : لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.7 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1054
  • نام : لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.3 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1053
  • نام : لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.7 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1052
  • نام : لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.7 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1051
  • نام : لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.2 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1050
  • نام : لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.3 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1049
  • نام : لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 6.7 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1048
  • نام : لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.4 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1047
  • نام : لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1046
  • نام : لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 8.7 کیلوگرم
  • برند:1 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  لوله مبلی
  تاریخ بروز رسانی : 3 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1044
  • لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,790 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1043
  • لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,740 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1042
  • لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.3 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1041
  • لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.7 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1040
  • لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.4 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1039
  • لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.7 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1038
  • لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.4 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1037
  • لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.8 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1036
  • لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1035
  • لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.7 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1034
  • لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.9 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1033
  • لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 8.4 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1032
  • لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 9.2 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1031
  • لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 10 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1030
  • لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 11 کیلوگرم
  • 1.25 میلیمتر
  • 7,720 تومان

  • 1398 / 08 / 14

  • کد:FCP-1044
  • نام : لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.4 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,790 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1043
  • نام : لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,740 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1042
  • نام : لوله 18 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.3 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1041
  • نام : لوله 20 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.7 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1040
  • نام : لوله 22 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.4 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1039
  • نام : لوله 25 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 4.7 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1038
  • نام : لوله 28 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.4 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1037
  • نام : لوله 32 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 5.8 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1036
  • نام : لوله 35 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1035
  • نام : لوله 38 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.7 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1034
  • نام : لوله 42 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 7.9 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1033
  • نام : لوله 45 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 8.4 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1032
  • نام : لوله 50 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 9.2 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1031
  • نام : لوله 55 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 10 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  • کد:FCP-1030
  • نام : لوله 60 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 11 کیلوگرم
  • برند:1.25 میلیمتر
  • قیمت: 7,720 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 14
  لوله مبلی
  تاریخ بروز رسانی : 3 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1028
  • لوله 13 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 2.9 کیلوگرم
  • 1.5 میلیمتر
  • ناموجود

  • 1398 / 08 / 14

  • FCP-1027
  • لوله 16 مبلی
  • 6 متر
  • کارخانه
  • 3.5 کیلوگرم
  • 1.5 میلیمتر
  • 7,740 تومان

  • 1398 / 08 / 14