• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • لوله سیاه

  ما در اين صفحه قيمت انواع لوله سياه موجود در بازار ايران را براي شما به اشتراك گذاشته ايم . و اميدواريم تا با اين جداول بهترين قيمت و بيشترين تنوع محصول را در اخيار شما قرار داده باشيم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  لوله سیاه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1011
  • لوله 1/2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 6 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,530 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-1009
  • لوله 3/4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,530 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-1007
  • لوله 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 10 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-1005
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-1003
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 14 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-1001
  • لوله 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-998
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 23 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-993
  • لوله 3 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 26 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-961
  • لوله 4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • کد:FCP-1011
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 6 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,530 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-1009
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,530 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-1007
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 10 کیلو گرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-1005
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-1003
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 14 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-1001
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 18 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-998
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 23 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-993
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 26 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-961
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  لوله سیاه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-955
  • لوله 1/2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,530 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-948
  • لوله 3/4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 9/200 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,530 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-933
  • لوله 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-928
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 16 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-924
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 17/5 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-920
  • لوله 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 23 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-916
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 28 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-910
  • لوله 3 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 33 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-896
  • لوله 4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 42 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-891
  • لوله 5 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 52 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-882
  • لوله 6 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 62 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 2/5 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • کد:FCP-955
  • نام : لوله 1/2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 8 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,530 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-948
  • نام : لوله 3/4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 9/200 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,530 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-933
  • نام : لوله 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 12 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-928
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 16 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-924
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 17/5 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-920
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 23 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-916
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 28 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-910
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 33 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-896
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 42 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-891
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 52 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-882
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 62 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:2/5 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  لوله سیاه
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگیری
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-875
  • لوله 1/4 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 19 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-873
  • لوله 1/2 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 21 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-870
  • لوله 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 27 کیوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-863
  • لوله 1/2 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-857
  • لوله 3 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-854
  • لوله 4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 51 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-842
  • لوله 5 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 63 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • FCP-835
  • لوله 6 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 75 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • 3 میلیمتر
  • 7,510 تومان

  • 1398 / 11 / 05

  • کد:FCP-875
  • نام : لوله 1/4 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 19 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-873
  • نام : لوله 1/2 1 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 21 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-870
  • نام : لوله 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 27 کیوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-863
  • نام : لوله 1/2 2 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 34 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-857
  • نام : لوله 3 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 39 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-854
  • نام : لوله 4 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 51 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-842
  • نام : لوله 5 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 63 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05
  • کد:FCP-835
  • نام : لوله 6 اینچ
  • 6 متری
  • کارخانه
  • 75 کیلوگرم
  • هر کیلوگرم
  • برند:3 میلیمتر
  • قیمت: 7,510 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 11 / 05

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156