• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت تیرآهن هاش سبک HEA

  ما در این صفحه قیمت تیرآهن هاش سبك موجود در بازار ایران را برای شما به اشتراك گذاشته ایم . و امیدواریم تا با این جداول بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول را در اخیار شما قرار داده باشیم. قیمت های موجود در سایت هر روز در حال بروزرسانی اند، در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

  قیمت تیرآهن هاش سبک HEA
  تاریخ بروز رسانی : 1 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بار گیری
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-264
  • هاش 10 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 200 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 9,450 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-263
  • هاش 12 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 235 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 9,450 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-262
  • هاش 14 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 300 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 8,000 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-261
  • هاش 16 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 365 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 7,000 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-260
  • هاش 18 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 425 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 7,100 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-259
  • هاش 20 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 510 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 6,100 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-258
  • هاش 22 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 610 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 9,400 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-257
  • هاش 24 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 725 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 9,400 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-256
  • هاش 26 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 820 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 9,400 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-255
  • هاش 28 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 920 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 9,500 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-254
  • هاش 30 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1050 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 9,900 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-253
  • هاش 32 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1170 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 11,000 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-252
  • هاش 34 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1260 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 10,000 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-251
  • هاش 36 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1350 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 11,000 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-250
  • هاش 40 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1500 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 10,000 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • FCP-249
  • هاش 45 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1680 کیلوگرم
  • هاش سبک
  • 14,000 تومان

  • 1398 / 08 / 23

  • کد:FCP-264
  • نام : هاش 10 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 200 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 9,450 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-263
  • نام : هاش 12 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 235 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 9,450 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-262
  • نام : هاش 14 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 300 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 8,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-261
  • نام : هاش 16 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 365 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 7,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-260
  • نام : هاش 18 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 425 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 7,100 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-259
  • نام : هاش 20 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 510 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 6,100 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-258
  • نام : هاش 22 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 610 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 9,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-257
  • نام : هاش 24 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 725 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 9,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-256
  • نام : هاش 26 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 820 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 9,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-255
  • نام : هاش 28 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 920 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 9,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-254
  • نام : هاش 30 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1050 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 9,900 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-253
  • نام : هاش 32 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1170 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 11,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-252
  • نام : هاش 34 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1260 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 10,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-251
  • نام : هاش 36 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1350 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 11,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-250
  • نام : هاش 40 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1500 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 10,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23
  • کد:FCP-249
  • نام : هاش 45 سبک
  • 12 متر
  • انبار تهران
  • HEA
  • 1680 کیلوگرم
  • برند:هاش سبک
  • قیمت: 14,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 08 / 23

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156