• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت تیر آهن در انبار تهران

  در جدول پایین این صفحه میتوانید قیمت های روز انواع تیرآهن موجود در بازار ایران را مشاهده کنید و قیمت های سایت هر روزه در حال بروز رسانی هستند، اما برای کسب اطمینان از قیمت ها میتوانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

   

  قیمت تیر آهن در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 4 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • برند
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • واحد
  • محل بارگیری
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-238
  • تیر آهن 14 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 140 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 720,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-235
  • تیر آهن 14 اهواز
  • 12 متر
  • اهواز
  • IPE
  • 135 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 730,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-234
  • تیر آهن 14 ماهان
  • 12 متر
  • ماهان
  • IPE
  • 120 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 660,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-231
  • تیر آهن 16 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 930,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-223
  • تیر آهن 16 اهواز
  • 12 متر
  • اهواز
  • IPE
  • 180 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 930,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-220
  • تیر آهن 16 ماهان
  • 12 متر
  • ماهان
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 910,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-212
  • تیر آهن 18
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 225 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 1,260,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-211
  • تیر آهن 18 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 210 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 1,200,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-209
  • تیر آهن 20 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 1,350,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-208
  • تیر آهن 20 آرین
  • 12 متر
  • آرین
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 1,340,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-206
  • تیر آهن 22 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 310 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 1,620,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-168
  • تیر آهن 24
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 370 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 1,950,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-167
  • تیر آهن 27
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 430 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 2,270,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-165
  • تیر آهن 30
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 500 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • انبار تهران
  • 3,570,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-241
  • نام : تیر آهن 12 ذوب آهن
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 125 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 750,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-240
  • نام : تیر آهن 14 ذوب آهن
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 155 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 880,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-238
  • نام : تیر آهن 14 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 140 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 720,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-235
  • نام : تیر آهن 14 اهواز
  • 12 متر
  • اهواز
  • IPE
  • 135 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 730,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-234
  • نام : تیر آهن 14 ماهان
  • 12 متر
  • ماهان
  • IPE
  • 120 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 660,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-232
  • نام : تیر آهن 16 ذوب آهن
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 195 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,080,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-231
  • نام : تیر آهن 16 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 930,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-223
  • نام : تیر آهن 16 اهواز
  • 12 متر
  • اهواز
  • IPE
  • 180 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 930,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-220
  • نام : تیر آهن 16 ماهان
  • 12 متر
  • ماهان
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 910,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-212
  • نام : تیر آهن 18
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 225 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,260,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-211
  • نام : تیر آهن 18 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 210 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,200,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-210
  • نام : تیر آهن 20 ذوب آهن
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 275 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,560,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-209
  • نام : تیر آهن 20 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,350,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-208
  • نام : تیر آهن 20 آرین
  • 12 متر
  • آرین
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,340,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-207
  • نام : تیر آهن 22 ذوب آهن
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 320 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,750,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-206
  • نام : تیر آهن 22 فایکو
  • 12 متر
  • فایکو
  • IPE
  • 310 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,620,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-168
  • نام : تیر آهن 24
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 370 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 1,950,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-167
  • نام : تیر آهن 27
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 430 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 2,270,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-165
  • نام : تیر آهن 30
  • 12 متر
  • ذوب آهن
  • IPE
  • 500 کیلوگرم
  • هر شاخه
  • محل بارگیری:انبار تهران
  • قیمت: 3,570,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156