• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت تیر آهن در کارخانه

  ما در اين صفحه قيمت انواع تيرآهن موجود در بازار ايران را براي شما به اشتراك گذاشته ايم . و اميدواريم تا با اين جداول بهترين قيمت و بيشترين تنوع محصول را در اخيار شما قرار داده باشيم. در ضمن موجودی و قیمت نهایی با تماس تلفنی با کارشناسان فروش این شرکت نهایی میگردد.

   

  قیمت تیر آهن در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 4 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هرشاخه
  • محل بارگیری
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-156
  • تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 155 کیلوگرم
  • ذوب آهن
  • 5,650 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-153
  • تیر آهن 18
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 225 کیلوگرم
  • ذوب آهن
  • 5,400 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-151
  • تیر آهن 22
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 320 کیلوگرم
  • ذوب آهن
  • 5,500 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-150
  • تیر آهن 24
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 370 کیلوگرم
  • ذوب آهن
  • 5,200 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-149
  • تیر آهن 27
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 430کیلوگرم
  • ذوب آهن
  • 5,200 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-156
  • نام : تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 155 کیلوگرم
  • برند:ذوب آهن
  • قیمت: 5,650 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-153
  • نام : تیر آهن 18
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 225 کیلوگرم
  • برند:ذوب آهن
  • قیمت: 5,400 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-151
  • نام : تیر آهن 22
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 320 کیلوگرم
  • برند:ذوب آهن
  • قیمت: 5,500 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-150
  • نام : تیر آهن 24
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 370 کیلوگرم
  • برند:ذوب آهن
  • قیمت: 5,200 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-149
  • نام : تیر آهن 27
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 430کیلوگرم
  • برند:ذوب آهن
  • قیمت: 5,200 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت تیر آهن در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 4 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هرشاخه
  • محل بارگیری
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-147
  • تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 140 کیلو گرم
  • فایکو
  • 720,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-146
  • تیر آهن 16
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • فایکو
  • 930,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-145
  • تیر آهن 18
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 210 کیلوگرم
  • فایکو
  • 1,200,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-143
  • تیر آهن 20
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • فایکو
  • 1,350,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-141
  • تیر آهن 22
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 310 کیلوگرم
  • فایکو
  • 1,620,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-147
  • نام : تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 140 کیلو گرم
  • برند:فایکو
  • قیمت: 720,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-146
  • نام : تیر آهن 16
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • برند:فایکو
  • قیمت: 930,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-145
  • نام : تیر آهن 18
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 210 کیلوگرم
  • برند:فایکو
  • قیمت: 1,200,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-143
  • نام : تیر آهن 20
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • برند:فایکو
  • قیمت: 1,350,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-141
  • نام : تیر آهن 22
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 310 کیلوگرم
  • برند:فایکو
  • قیمت: 1,620,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت تیر آهن در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 4 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هرشاخه
  • محل بارگیری
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-129
  • تیر آهن 20
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • آرین
  • 1,340,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-129
  • نام : تیر آهن 20
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 260 کیلوگرم
  • برند:آرین
  • قیمت: 1,340,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت تیر آهن در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 4 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هرشاخه
  • محل بارگیری
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-127
  • تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 135 کیلوگرم
  • اهواز
  • 730,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-126
  • تیر آهن 16
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 180 کیلوگرم
  • اهواز
  • 930,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-127
  • نام : تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 135 کیلوگرم
  • برند:اهواز
  • قیمت: 730,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-126
  • نام : تیر آهن 16
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 180 کیلوگرم
  • برند:اهواز
  • قیمت: 930,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت تیر آهن در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 4 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هرشاخه
  • محل بارگیری
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-125
  • تیر آهن 16
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • ماهان
  • 910,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-124
  • تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 120 کیلوگرم
  • ماهان
  • 660,000 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-125
  • نام : تیر آهن 16
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 170 کیلوگرم
  • برند:ماهان
  • قیمت: 910,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-124
  • نام : تیر آهن 14
  • 12 متر
  • کارخانه
  • IPE
  • 120 کیلوگرم
  • برند:ماهان
  • قیمت: 660,000 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت تیر آهن در کارخانه
  تاریخ بروز رسانی : 4 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هرشاخه
  • محل بارگیری
  • نام اختصاری
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156